Esame „Interreg Baltijos jūros regiono programa“ finansuojamo projekto „TETRAS“ partneriai

Naujienos
Tvarumas

2024.01.16

Didelė dalis perteklinio pramonėje sunaudojamo vandens ar energijos patenka į aplinką. Kas būtų, jei galėtume surinkti šiuos išteklius ir panaudoti juos maisto gamybai? Sprendimas yra, tai – recirkuliacinės akvakultūros sistemos (RAS). Pačios RAS yra brangios ir reikalauja daug energijos. Tačiau kaip „priedas“ prie pramoninės gamybos RAS gali būti labai veiksmingas maisto gamybos būdas. Pavyzdžiui, naudojant RAS kartu su geoterminiais šilumos mainų įrenginiais.

AB Akola group yra „Interreg Baltijos jūros regiono programa“ finansuojamo projekto „TETRAS“ (Technology transfer for thriving recirculating aquaculture systems in the Baltic Sea Region) partnerė. Projekto tikslas – pramoninio vandens pakartotinis panaudojimas naudojant RAS.

Akola group dalyvauja bandomajame krevečių auginimo sausumoje projekte, pakartotinai naudojant vandenį iš pramonės šakų, susijusių su energijos gamyba ir geoterminiais ištekliais. Pagrindinis projekto partneris ir įgyvendintojas yra Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas.

Projektu siekiama pagerinti recirkuliacinių akvakultūros sistemų (RAS) ekonominį ir aplinkosauginį tvarumą demonstruojant naujas pramoninės simbiozės koncepcijas, kai RAS strategiškai išdėstomos arba derinamos su pramoniniais procesais, kad būtų efektyviau naudojami ištekliai (vanduo ar energija) ir kartu gaminamas įperkamas ir sveikas maistas. Įgyvendinant projektą bus kuriamos priemonės ir standartai, skirti RAS vertinti ir stebėti, taip pat bus skatinamos investicijos į šias maisto gamybos sistemas, jų diegimas ir plėtra.

Gavome finansavimą, kad galėtume parengti verslo planą ir atlikti didelio masto RAS krevečių auginimo įrenginio Europoje galimybių studijas.

Glaudžiai bendradarbiaujame bandomajame projekte, kuriuo siekiama išbandyti konkretų geoterminį gręžinį, skirtą vandens naudojimui krevetėms auginti, taip parodydami įsipareigojimą taikyti novatorišką ir tvarią maisto gamybos praktiką.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie projektą, apsilankykite:

TETRAS

„Dotnuva Baltic“ saulės elektrinių slėnis sveikina pavasario saulę

AB Akola group statys sėklų fabriką už 9,5 mln. Eur

Pasirinktas generalinis rangovas ir įrangos tiekėjai biodujų jėgainės statybai Šakių rajone

Esame „Interreg Baltijos jūros regiono programa“ finansuojamo projekto „TETRAS“ partneriai

Naujas žemės ūkio technikos pardavimo ir aptarnavimo centras

2025 metais pradės veikti biodujų jėgainė, iš dalies finansuojama ES lėšomis

Paukštininkystės įmonės imasi įgyvendinti ambicingą tvarumo strategiją

Į biosaugą paukštininkystės įmonėse investavome 4,5 mln. eurų