Strateginiai tikslai

Akola group strateginis tikslas – augti pelningai ir tvariai, nuosekliai plėtojant visas pagrindines veiklas ir išnaudojant sinergiją tarp skirtingų veiklos sričių..

Pagrindiniai finansiniai tikslai

Siekis Ilgalaikis tikslas 2021–2022 2022–2023
Veiklos efektyvumas Veiklos pelno marža >/=3% 5,47 % 2,07 %
Optimali kapitalo grąža Naudojamo kapitalo įmonės veikloje grąža (ROCE) >/= 12 % 18,97 % 7,03 %
Tvarus skolos lygis

RMI koreguota Grynoji finansinė skola /EBITDA </= 4.0

1,90 4,18
Siektinas EBITDA lygis EBITDA >/= 70 000 – 90 000 tūkst. Eur 132 173 67 318
Vertės akcininkams kūrimas akcininkams Finansiniais metais išmokėtų dividendų ir praėjusio laikotarpio grynojo pelno santykis >/= 20 % 6,00 % 0,0 %

Strateginė veiklų diversifikacija

Strategiškai diversifikuojame savo veiklą, kad maksimaliai padidintume įmonės ilgalaikę vertę, sutelkdami dėmesį į veiklas, kuriančias didesnę vertę.

Pajamų krepšelio pasiskirstymas (Dėl tarpsegmentinės veiklos eliminavimo procentų suma nėra lygi 100 proc.)

Ilgalaikė perspektyva

2021–2022

2022–2023

Grūdai, aliejinės sėklos ir pašarai

Ūkininkavimas

Kiti produktai ir paslaugos

Prekės ir paslaugos žemdirbiams

Maisto gamyba

Verslų tikslai

Veikdama kiekviename iš penkių pagrindinių veiklos segmentų, Grupė kelia atskirus uždavinius šių segmentų tikslams įgyvendinti.

Partnerystė su ūkininkais

Grupės vadovybės tikslas yra tvariai eksportuoti grūdus iš Baltijos šalių, siekiant didesnio pelningumo šioje veikloje. Vertinant segmento pasiekimus atsižvelgiama į Grupės elevatoriuose superkamų grūdų kiekio ir regiono derliaus kiekio santykį (tikslas: >/= 7 proc.), segmento veiklos pelno maržą (tikslas: >/= 1,5 proc.), kt.

Svarbiausias uždavinys šiame segmente – augti pelningai, kartu užtikrinant priimtiną uždarbį žemdirbiui. Taip pat, ieškoti ir siūlyti rinkai sprendimus, kurie padėtų augalams prisitaikyti prie besikeičiančio klimato sąlygų. Turėti vieną geriausių žemės ūkio technikos servisų tinklų Baltijos šalyse. Plėtoti investiciją į „GeoFace“, pasiūlyti modernius sprendimus ūkininkams naudojant išmaniąsias technologijas. Vertinant segmento pasiekimus atsižvelgiama į užimamą naujų traktorių bei kombainų rinkos dalį (tikslas: Top 3 kiekvienoje šalyje), segmento veiklos pelno maržą (tikslas: >/= 5 proc.), kt.

Ūkininkavimas

Šios veiklos plėtrą riboja valdomos žemės plotas, todėl atitinkamai strateginiai Grupės tikslai yra toliau didinti augalininkystės ir pieno ūkių produktyvumą bei plėsti žaliavinio pieno gamybos apimtis, modernizuojant gamybą bei didinant laikomų karvių skaičių. Vertinant segmento pasiekimus atsižvelgiama į pagaminamo pieno primilžį (tikslas: >/= 12 tūkst. kg pieno per metus iš vienos karvės), įvairių grūdinių kultūrų derlingumus (žieminio kviečio vidutinio derlingumo tikslas: >/= 7.2 tonos iš pasėlių hektaro, uždirbta EBITDA iš vieno dirbamo hektaro (tikslas: >/= 300 Eur), kt.

Maisto gamyba

Grupės vadovybės tikslas – efektyvus segmento įmonių valdymas, tolesnė paukščių auginimo pajėgumų plėtra, modernizuojant ir automatizuojant fasavimo, šaldymo, logistikos sprendimus, mažinant dujų suvartojimą paukščių auginimo pastatuose. Vertinant segmento pasiekimus atsižvelgiama į atstovaujamų prekės ženklų žinomumą (tikslas: išlikti Nr. 1 Latvijos rinkoje), visišką antibiotikų atsisakymą auginant paukščius (tikslas: 100 proc. be antibiotikų), veiklos pelno maržą (tikslas: >/= 3,5 proc.), kt.

Grupės vadovybės tikslas grūdinių maisto produktų segmente – išlaikyti firminių produktų lyderystę Baltijos šalyse, plėsti ir išnaudoti privačių prekės ženklų produkciją eksportui. Šiais finansiniais metais didžiausias dėmesys skiriamas investicinių ir plėtros projektų, kurie dar labiau padidins segmento pelningumą, įgyvendinimui. Ypatingas dėmesys skiriamas įsigijimams, kurie apims ne tik Baltijos šalis. Vertinant segmento pasiekimus, ypatingas dėmesys skiriamas veiklos maržai (tikslas – >/= 4 proc.).

Kiti produktai ir paslaugos

Šio segmento verslai nėra reikšmingi Grupės kontekste, atitinkamai dėl mažos apimties šių veiklų pelningumas dažnai yra mažesnis nei konkurentų. Grupės vadovybės tikslas – konkurencinio pranašumo radimas (pvz. didesnio pajamingumo „premium“ kategorijos produkcijos gamybos išplėtimas, prekės ženklo žinomumo didinimas, tiekėjų atstovavimo kontraktų išlaikymas bei išplėtimas, bei reikiamo veiklos masto pasiekimas, užtikrinant efektyvų veiklų rezultatą.

Daugiau apie mus

Mūsų istorija

Valdymo organai

Strateginiai tikslai