Akcijos

Akola group akcijomis prekiaujama Nasdaq Vilnius biržoje nuo 2010 metų vasario 17 d.

Akcijų skaičius, vnt.

167 170 481

Listinguojamų akcijų skaičius, vnt.

167 170 481

Bendrovės įgytos savos akcijos, vnt.

734 972

Balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius, vnt.

166 435 509

Bendrovės įstatinis kapitalas, EUR

48 479 439,49

Akcijų klasė

Paprastosios vardinės akcijos

ISIN kodas

LT0000128092

Trumpinys

AKO1L

Vienos akcijos nominali vertė, EUR

0,29

Daugiau apie mus

Kodėl verta investuoti

Finansinė informacija

Rizikos valdymas