Kodėl verta investuoti

Esame nuolat auganti įmonių grupė, vykdanti veiklą gyvybiškai svarbiuose žemės ūkio ir maisto gamybos sektoriuose.

Siekdami pelningo ir tvaraus augimo, nuolat tobuliname visas pagrindines veiklos sritis ir išnaudojame sinergiją įvairiose veiklos srityse.

AB Akola Group (VLN)
2024-07-23 10:23
Paskutinė kaina: 1,1750 EUR
Pokytis: -0,0100 -0,8439%
Kiekis: 4653
Rinkos kapitalizacija: 196425315
Didžiausia kaina: 1,1800 EUR
Mažiausia kaina: 1,1750 EUR

Dirbame dideles augimo galimybes turinčioje pramonės srityje

Augant pasaulio gyventojų skaičiui, Europos aprūpinimas maistu tampa neatidėliotinu uždaviniu.

Šiandien mūsų pagamintas maistas patenkina daugiau kaip 500 tūkst. žmonių kalorijų poreikį visus metus.

Mes prižiūrime gamybą nuo lauko iki stalo ir išnaudojame sinergiją tarp įvairių maisto vertės grandinės segmentų.

Nuo 2016 m. nuosekliai plečiame savo asortimentą, kurdami įvairesnius, sveikesnius ir visuomenei naudingus produktus.

Esame įsipareigoję nuolat investuoti į augimą

Siekiame sėkmingai plėtoti verslą, todėl investuojame į gamybos pajėgumų didinimą bei startuolius, vykdome verslo susijungimus ir įsigijimus visos Europos mastu.

Akcijos vertės augimo potencialas

Dirbame pelningai ir turime ilgalaikę augimo strategiją, kurios tikslas – didinti bendrovės akcijų vertę.

Akcininkai gali tikėtis subalansuotos grąžos, numatytos mūsų dividendų politikoje.

Trumpai apie įmonę

AB Akola group
Įkurta 1995 m. lapkričio 27 d.
Auditorius: UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“
Įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą data: 2010 m. vasario 17 d.

Adresas: Subačiaus 5, Vilnius LT-01302, Lietuva
Telefonas 0 663 83888
Elektroninis paštas [email protected]

AB Akola group yra žemės ūkio verslo ir maisto gamybos įmonių grupės valdytoja. Bendrovė atlieka valdymo funkciją, nevykdo prekybos ar gamybinės veiklos. Jos kontroliuojamos pavaldžiosios įmonės užsiima produktų tiekimu žemdirbiams, žemės ūkio produkcijos auginimu ir perdirbimu, paukštienos, miltų, greito paruošimo produktų, kombinuotųjų pašarų ir maisto naminiams gyvūnams gamyba, prekyba žemės ūkio žaliavomis, veterinarinių vaistų tiekimu.

Įmonių finansiniai metai prasideda liepos 1 d.

Akola group strategija

Akola group strateginis tikslas – augti pelningai ir tvariai, nuosekliai plėtojant visas pagrindines veiklas ir išnaudojant sinergiją tarp skirtingų veiklos sričių. 

Analitikų vertinimai

Periodiškai pateikiamose apžvalgose nepriklausomi finansų ekspertai dalinasi įžvalgomis apie Akola group veiklos rezultatus.

Rekomendacijos

Pesimistinė:

EUR 1,11

Bazinė:

EUR 1,49

Optimistinė:

EUR 1,87

Atnaujinta: 2024-03-28

Enlight Research

Mattias Wallander

Tikslinė kaina:

EUR 1,40

Ankstesnė kaina:

EUR 1,40

Rekomendacija:

Pirkti

(pakartotina)

Atnaujinta: 2024-05-29

AB Swedbank

Andrej Rodionov, CFA

Ataskaitos mažmeniniams investuotojams

2024-03-28

Enlight Research ataskaita

2023-09-15

Enlight Research ataskaita

2023-03-14

Enlight Research ataskaita

2022-09-19

Enlight Research ataskaita

2022-04-08

Enlight Research ataskaita

2021-09-30

Enlight Research ataskaita

2021-07-12

Enlight Research ataskaita

Aukščiau nurodyti analitikai vertina AB Akola group (toliau vadinama „Bendrove“). Bet kokios šių analitikų pateiktos nuomonės, vertinimai ar prognozės dėl Bendrovės veiklos yra tik jų pačių ir neatspindi Bendrovės ar jos vadovybės nuomonės, vertinimų ar prognozių. Tai, kad Bendrovė nurodo šią informaciją ar ją platina, nereiškia, kad ji pritaria tokiai informacijai, išvadoms ar rekomendacijoms ar sutinka su jomis. Bendrovė nekontroliuoja tokios trečiosios šalies ataskaitos (-ų) turinio, kokybės, pobūdžio ar patikimumo ir nėra atsakinga už jose pateiktą informaciją.

Dividendai

AB Akola group vadovaujasi 2023 m. birželio 15 d. Grupės valdybos patvirtinta dividendų politika, kuria siekiama didinti bendrovės vertę, užtikrinti investicijų ilgalaikę grąžą.

Finansiniai metai * Išmokėta dividendų už laikotarpį, EUR Išmokėta dividendų už laikotarpį, EUR/akcijai, neatskaičius mokesčių
2022–2023 4 169 125** 0,026
2021–2022 5 000 000 ** 0,0313
2020–2021 0 0
2019–2020 0 0
2018–2019 0 0
2017–2018 2 926 097 ** 0,0185
Daugiau
2016–2017 1 202 004 ** 0,0076
2015–2016 1 201 966 ** 0,0076
2014–2015 1 201 966 ** 0,0076
2013–2014 1 447 400,66 0,00915
2012– 2013 1 737 720 0,0109
2011–2012 1 303 290,08 0,0082
2010–2011 0 0

* Bendrovės finansiniai metai prasideda liepos 1 d. ir baigiasi kitų metų birželio 30 d.

** Apskaičiuota neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų.

Kontaktas investuotojams

Prenumeruokite naujienas

Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir sekite svarbiausias naujienas.

Daugiau informacijos

Bendrovės ataskaitos

Akcijos

Rizikos valdymas