2025 metais pradės veikti biodujų jėgainė, iš dalies finansuojama ES lėšomis

Naujienos
Tvarumas
Ūkininkavimas

2023.04.26

Šakių rajono savivaldybėje, Plynių kaime planuojame per 3 metus pastatyti ir 2025 m. paleisti biodujų gamyklą su biometano valymo įrenginiais bei prijungti ją prie dujų tinklų. Numatomų įdiegti dviejų bioreaktorių pajėgumas – 415 m3 per valandą, arba 3 635 400 m3 per metus. Projekto vykdytojas yra Šakių rajono Lukšių žemės ūkio bendrovė. Planuojamoje biodujų jėgainėje, naudojant Lukšių ŽŪB galvijų padalinyje susidarančias ir atsivežtas iš kitų įmonių bioskaidžias atliekas bei kitus produktus bus gaminamos biodujos. Biodujų gamybos metu susidarys ir šalutinis produktas – digestatas, kuris yra aukštos kokybės trąša.

Trumpas projekto aprašymas:

NAUJŲ BIOMETANO DUJŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ STATYBA ŠAKIŲ RAJONO LUKŠIŲ ŽŪB

2023 m. vasario mėn. Šakių rajono Lukšių žemės ūkio bendrovė pasirašė sutartį su Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Naujų biometano dujų gamybos įrenginių statyba Šakių rajono Lukšių ŽŪB“ įgyvendinimo.

Projekto tikslas yra įdiegti biodujų jėgainę ir valymo įrenginius biometanui gaminti bei prijungti sistemą prie dujų operatoriaus tinklo. Pagrindinė medžiaga, kuri bus reikalinga perdirbant atliekas – gyvulių mėšlas. Jis sudarys 99% visų žaliavų biodujų gamybai. Įrengus biodujų jėgainę, atliekų perdirbimo metu pagamintas biometanas bus tiekiamas į dujų tinklą.

Biodujų gamyba suteiks ne tik tvarumo vertę, tačiau pakels ir sustiprins Lietuvos ekonominį lygį, nes pritaikant žiedinę ekonomiką sumažės priklausomybė nuo užsienio energijos tiekėjų, o Lietuvoje atsiras papildomų darbo vietų bei bus sukurtos naujos gamyklos.

Šakių rajono Lukšių žemės ūkio bendrovė įgyvendins projektą, optimaliai išnaudodama laiką, turimus resursus, bei maksimaliai siekdama užsibrėžto tikslo.

Projektas finansuojamas pagal 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis priemonę „Finansuoja Europos Sąjunga NextGenerationEU“.

• Projekto pavadinimas – „Naujų biometano dujų gamybos įrenginių statyba Šakių rajono Lukšių ŽŪB“.
• Projekto vykdytojas – Šakių rajono Lukšių žemės ūkio bendrovė
• Bendra projekto vertė – 8 795 400,00 Eur.
• Projektui skirtas finansavimas – 3 518 160,00 Eur.
• Projekto vykdymo pradžia – 2023-02-23.
• Projekto vykdymo pabaiga – 2025-12-31.

„Dotnuva Baltic“ saulės elektrinių slėnis sveikina pavasario saulę

AB Akola group statys sėklų fabriką už 9,5 mln. Eur

Pasirinktas generalinis rangovas ir įrangos tiekėjai biodujų jėgainės statybai Šakių rajone

Esame „Interreg Baltijos jūros regiono programa“ finansuojamo projekto „TETRAS“ partneriai

Naujas žemės ūkio technikos pardavimo ir aptarnavimo centras

Efektyviausi pieno ūkiai

2025 metais pradės veikti biodujų jėgainė, iš dalies finansuojama ES lėšomis

Paukštininkystės įmonės imasi įgyvendinti ambicingą tvarumo strategiją