Tvarumas Akola įmonėse

Savo veikloje laikomės Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo principų ir vadovaujamės Grupės tvarumo politika, kuri apima keturias pagrindines darnaus vystymosi kryptis: ekonominę, socialinę, aplinkosaugos ir valdymo.

Ataskaitos

Siekiame didinti Grupės skaidrumą teikdami visoms suinteresuotosioms šalims pakankamą ir lengvai suprantamą informaciją. Kartą per metus atskleidžiame savo veiklą pagal visuotinai pripažintus pasaulinius GRI standartus.

Tvarumo ataskaita už 2022–2023 finansinius metus

Parengta pagal „Global Reporting Initiative“ (GRI) gaires.

Tvarumo ataskaita už 2021–2022 finansinius metus

Parengta pagal „Global Reporting Initiative“ (GRI) gaires.

Vystymosi sritys

Siekiame būti patikimu partneriu, pirmo pasirinkimo darbdaviu ir tvarios verslo praktikos, teikiančios apčiuopiamą naudą bendruomenei, visuomenei ir pasauliui, pavyzdžiu.

Ekonominė

Socialinė

Aplinkosaugos

Valdysenos

Esame Nasdaq ESG skaidrumo partneris

AB Akola group veikia laikydamasi aukštų skaidrumo standartų. Kartą per metus teikiame grupės duomenis Nasdaq ESG duomenų portalui.

Plačiau apie tvarumą grupėje

„Four Hearts“ iniciatyva

Įgyvendinami projektai

Socialinės atsakomybės politika