Ūkininkavimas

0

Pajamų dalis visose Grupės pajamose, %

0

Parduota produkcijos, tūkst. tonų

0

Pajamos, mln. EUR

Siekiame, kad mūsų žemės ūkio bendrovės veiktų tvariai ir efektyviai.

Svarbiausios veiklos

Ūkininkavimas apima javų, rapsų, cukrinių runkelių bei kitų kultūrų auginimą, pienininkystę bei mėsinių galvijų auginimą.

Javų ir kitų kultūrų auginimas

Septynios mūsų žemės ūkio bendrovės yra įsikūrusios derlingose Lietuvos vietovėse. Tai – Panevėžio rajono Aukštadvario ŽŪB, Panevėžio rajono Žibartonių ŽŪB, Kėdainių rajono Labūnavos ŽŪB, Šakių rajono Lukšių ŽŪB, Biržų rajono Medeikių ŽŪB, Sidabravo ŽŪB, Kėdainių rajono ŽŪB „Nemunas“.

Per 2022–2023 finansinius metus išauginome daugiau kaip 103 tūkst. tonų augalininkystės produkcijos.

Pieno ir mėsinė galvijininkystė

Esame vienas didžiausių pieno gamintojų Lietuvoje. Mūsų pieno ūkiai kasmet pelno efektyviausių pieno ūkių apdovanojimus: 2023 m. Šakių rajono Lukšių ŽŪB buvo pripažinta efektyviausia pieno gamintoja Lietuvoje, o Sidabravo ŽŪB užėmė 3 vietą.

Per 2022–2023 finansinius metus pagaminome 37,3 tūkst. tonų pieno.

Veiklos rodikliai

Veiklos rodikliai 2018–2019 2019– 2020 2020–2021 2021–2022 2022–2023
Parduota prekių, tūkst. t 103 116 142 127 143
Pajamos, mln. Eur 26 28 33 39 50
Bendrasis pelnas, mln. Eur 3,1 5,8 9,0 14,7 12,3
Veiklos pelnas (nuostolis), mln. Eur 3,2 6,4 11,4 15,1

12,5

Šioje srityje veikiančios įmonės

Ūkininkavimas

Biržų rajono Medeikių ŽŪB

Augalininkystė

Ūkininkavimas

Kėdainių rajono Labūnavos ŽŪB

Mišri žemės ūkio veikla

Ūkininkavimas

Kėdainių rajono ŽŪB „Nemunas“

Mišri žemės ūkio veikla

Ūkininkavimas

Panevėžio rajono Aukštadvario ŽŪB

Mišri žemės ūkio veikla

Ūkininkavimas

Panevėžio rajono Žibartonių ŽŪB

Mišri žemės ūkio veikla

Ūkininkavimas

Sidabravo ŽŪB

Mišri žemės ūkio veikla

Pasirinktas generalinis rangovas ir įrangos tiekėjai biodujų jėgainės statybai Šakių rajone

Efektyviausi pieno ūkiai

2025 metais pradės veikti biodujų jėgainė, iš dalies finansuojama ES lėšomis

Investuosime į melžimo robotus ir vandens lovas karvėms

Šiemet vėl esame tarp efektyviausių ir didžiausių pieno gamintojų Lietuvoje

Labūnavos žemės ūkio bendrovėje paleisti pirmieji „BouMatic Robotics“ melžimo robotai Baltijos šalyse

Dvi Grupės žemės ūkio bendrovės – tarp geriausių pieno gamintojų Lietuvoje

Grupės valdomų žemės ūkio bendrovių bandos – vienos geriausių Lietuvoje

Kitos veiklos

Partnerystė su ūkininkais

Esame patikimi ūkininkų partneriai. Tiekiame prekes, ekspertų konsultacijas žemdirbiams, vykdome prekybą žemės ūkio žaliavomis.

Maisto gamyba

Gaminame sveikus ir vartotojų pamėgtus grūdų produktus ir paukštieną iš mūsų pačių užaugintų broilerių.

Kiti produktai ir paslaugos

Gaminame visavertį maistą naminiams gyvūnams, vykdome prekybą veterinarijos ir higienos produktais bei teikiame kenkėjų kontrolės paslaugas.