Valdymo organai

Susipažinkite su AB Akola group valdymo struktūra.

Akcininkų susirinkimas

Stebėtojų taryba

Valdyba

Įmonės vadovas

Generalinis direktorius

Visuotinis akcininkų
susirinkimas

Visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.
Paskutinis eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyko 2023-10-27.

Valdyba

Bendrovės valdybą sudaro šeši nariai, nepriklausomų valdybos narių nėra. 2024 m. balandžio 30 d. atsistatydino valdybos narys Dainius Pilkauskas

Darius Zubas

Pirmininkas

Andrius Pranckevičius

Pirmininko pavaduotojas

Mažvydas Šileika

Narys

Jonas Bakšys

Narys

Arūnas Zubas

Narys

Stebėtojų taryba

Bendrovės stebėtojų tarybą sudaro trys nariai, du iš jų nepriklausomi.

Tomas Tumėnas

Pirmininkas

Arūnas Bartusevičius

Nepriklausomas narys

Carsten Højland

Nepriklausomas narys

Audito komitetas

Bendrovės audito komitetą sudaro trys nepriklausomi nariai.

Lukas Kuraitis

Nepriklausomas narys, Pirmininkas

Arūnas Bartusevičius

Nepriklausomas narys

Skaistė Malevskienė

Nepriklausomas narys

Generalinis direktorius

Generalinis direktorius kartu yra ir valdybos pirmininkas.

Darius Zubas

Generalinis direktorius

Kita svarbi informacija

Akcininkų susirinkimai ir renginiai

Strateginiai tikslai

Mūsų istorija