2022–2023 finansinių metų metinė informacija

Naujienos
Investuotojams

2023.10.27

2023 m. spalio 27 d. visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino AB „Linas Agro Group“ finansines ataskaitas, atlygio ataskaitą ir susipažino su konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada už finansinius metus, pasibaigusius 2023 m. birželio 30 d.

AB „Linas Agro Group” pavaldžiosios įmonės (Grupė) per 2022–2023  finansinius metus pardavė 3,7  mln. tonų produkcijos – tiek pat kaip ankstesniais metais. Grupės konsoliduotos  pajamos augo beveik 6 % ir priartėjo prie  2 mlrd. Eur, o konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) mažėjo  49 proc.  iki 67 mln. Eur. Grynasis Grupės pelnas sumažėjo 73 proc. iki 21 mln. Eur.

2021–2022  2022–2023  Pasikeitimas 2022–2023lyg. su2021–2022
Parduota prekių, tonomis 3 689 585 3 662 093 -0,7 %
Konsoliduotos pajamos, tūkst. Eur 1 895 667 1 999 617 5,5 %
Bendrasis pelnas, tūkst. Eur 188 859 137 969 -27 %
EBITDA, tūkst. Eur 132 173 67 318 -49 %
Veiklos pelnas, tūkst. Eur 103 619 41 492 -48 %
Pelnas prieš mokesčius, tūkst. Eur 90 841 25 760 -72 %
Grynasis pelnas, tūkst. Eur 77 257 20 817 -73 %

Atskirų veiklų rezultatai:

mln. Eur 2021–2022 2022–2023
Pajamos Veiklos pelnas Pajamos Veiklos pelnas
Grūdai, aliejinės sėklos ir pašarai 1183 51,3 1216 16,2
Prekės ir paslaugos žemdirbiams 384 45,3 416 10,8
Žemės ūkio produktų gamyba 39 15,1 50 12,5
Maisto produktai 347  -1,8 416 7,9
Kitos veiklos 36 -2,0 22 0,5

Per pasibaigusius metus  Grupė pardavė 2,1 mln. tonų grūdų bei aliejinių sėklų, arba tiek pat kiek pernai. Kombinuotų pašarų, premiksų bei žaliavų pašarams parduota 841 tūkst. tonų – 2 % mažiau nei pernai.  Bendros Grūdų, aliejinių sėklų ir pašarų segmento pajamos per metus augo 3 % iki 1,2 mlrd. Eur, o veiklos pelnas mažėjo 68 % iki 16,2 mln. Eur.

Grupės prekių ir paslaugų žemdirbiams verslo pajamos augo 8 % iki 416 mln. Eur, o veiklos pelnas mažėjo  76 % iki 11 mln. Eur.  Tame skaičiuje prekyba sėklomis, augalų priežiūros produktais, trąšomis augo 6 % beveik iki 308 mln. Eur. Pajamos iš žemės ūkio technikos pardavimų ir nuomos, atsarginių dalių tiekimo bei serviso paslaugų išaugo 20 % iki 98 mln. Eur. Grūdų saugyklų bei fermų įrengimo projektų pajamos traukėsi 15 % iki 10 mln. Eur.

Grupės žemės ūkio bendrovių pajamos per ataskaitinį laikotarpį augo 28 % ir viršijo 50 mln. Eur. Veiklos pelnas mažėjo 17 % iki 12,5 mln. Eur.

Maisto produktų segmento, kuris apima paukštininkystės ir miltų produktų verslus, pajamos per ataskaitinį laikotarpį augo 20 % iki 416 mln. Eur. Veiklos pelnas buvo 7,9 mln. Eur lyginant su 1,8 mln. Eur nuostoliu tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu pernai.

Kitos Grupės veiklos apima kenkėjų kontrolės  ir higienos prekių bei paslaugų teikimą, naminių gyvūnų ėdalo gamybą ir prekybą, didmeninę bei mažmeninę prekybą veterinarijos prekėmis bei kitas kitiems segmentams nepriskirtas veiklas. Šio segmento bendros pajamos susitraukė 40 % iki 22 mln. Eur, uždirbta 0,5 mln. Eur veiklos pelno, lyginant su pernykščiu 2 mln. Eur nuostoliu.

AB „Linas Agro Group” valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurioje dirba beveik 5 tūkst. darbuotojų. Grupė vykdo veiklą visoje maisto produktų gamybos grandinėje „nuo lauko iki stalo“:  gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, taip pat tiekia prekes bei teikia paslaugas žemdirbiams.  Liepos mėnesį Grupė iš AUGA group, AB įsigijo Širvintose veikiančią modernią robotizuotą gamyklą, kurios veikla yra vartojimui paruoštų maisto produktų gamyba ir pardavimas; jos pagrindiniai gaminami produktai yra ekologiškos sriubos, troškiniai, grūdiniai patiekalai bei ekologiškos konservuotos daržovės ir ankštiniai pakeliuose – apie 70 pavadinimų gaminių.

Pridedami dokumentai:

Nepriklausomo auditoriaus išvada

Bendrovės metinis pranešimas su priedais ir metinių finansinių ataskaitų rinkinys ESEF formatu

Bendrovės metinis pranešimas su priedais ir metinių finansinių ataskaitų rinkinys pdf formatu

AB Akola group devyni mėnesiai: pardavimus įtakojo žemos žaliavų kainos

Internetinis seminaras investuotojams

2023–2024 finansinių metų 6 mėnesių rezultatų pristatymas

AB Akola group  šeši mėnesiai: grūdų prekyba traukėsi, maisto gamyba augo pelningai

2022–2023 finansinių metų metinė informacija

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2023 m. spalio 27 d., sprendimai

AB „Linas Agro Group“ valdyba patvirtino Bendrovės Dividendų politiką

AB „Linas Agro Group“ parduoda pavaldžiąsias įmones Rusijoje ir Baltarusijoje