Pilotinis krevečių auginimo naudojant geoterminį vandenį projektas

Projekto tikslas

Bendras Akola group indėlis

219 433,60 EUR

Projekto reziumė

Akola group yra „Interreg Baltic Sea Region“ finansuojamo projekto „TETRAS“ (Technology transfer for thriving recirculating aquaculture systems in the Baltic Sea Regione) partnerė, dalyvavimu projekte patvirtinanti savo įsipareigojimą diegti novatorišką ir tvarią maisto gamybos praktiką.

Didelė dalis perteklinio pramonėje sunaudojamo vandens ar energijos patenka į aplinką. Recirkuliacinės akvakultūros sistemos (RAS) yra sprendimas, kaip surinkti šiuos išteklius ir panaudoti juos maisto gamybai.

Pačios RAS yra brangios ir reikalauja daug energijos. Tačiau kaip „priedas“ prie pramoninės gamybos RAS gali būti labai veiksmingas maisto gamybos būdas. Pavyzdžiui, naudojant RAS kartu su geoterminiais šilumos mainų įrenginiais.

Akola group dalyvauja bandomajame krevečių auginimo sausumoje projekte, kuriame pakartotinai naudojamas vanduo iš pramonės šakų, susijusių su energijos gamyba ir geoterminiais ištekliais. Akola group gavo finansavimą, skirtą parengti verslo planui ir atlikti didelio masto RAS krevečių auginimo įrenginio Europoje galimybių studiją.

Akola group dalyvauja toje projekto dalyje, kurios tikslas yra išbandyti konkretų geoterminį gręžinį, skirtą vandens naudojimui krevečių auginimui.

Projektu siekiama pagerinti recirkuliacinių akvakultūros sistemų (RAS) ekonominį ir aplinkosauginį tvarumą demonstruojant naujas pramoninės simbiozės koncepcijas, kai RAS strategiškai išdėstomos arba derinamos su pramoniniais procesais, kad būtų efektyviau naudojami ištekliai (vanduo ar energija) ir kartu gaminamas įperkamas ir sveikas maistas. Įgyvendinant projektą bus kuriamos priemonės ir standartai, skirti RAS vertinti ir stebėti, taip pat bus skatinamos investicijos į šias maisto gamybos sistemas, jų diegimas ir plėtra.

Plačiau apie tvarumą

„Four Hearts“ iniciatyva

Tvarumas Akola įmonėse

Socialinės atsakomybės politika