Rezultatų pristatymas investuotojams

2019–2020 finansinių metų ir 2020–2021 finansinių metų pirmo ketvirčio rezultatų pristatymas, aktualijos bei atsakymai į klausimus.

Prezentacija ir vaizdo įrašas

Prezentacija (anglų k.)

Vaizdo įrašas (anglų k.)