Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2020-02-27

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2020 m. vasario 27 d. įvyko neeilinis visuotinis AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Bendrovės akcijų skaičius yra 158 940 398, balsavimo teisę suteikia – 158 169 426 akcijos, o balso teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 770 972 savos akcijos.
Susirinkime dalyvavo 36 Susirinkimo apskaitos dienos (2020 m. vasario 20 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkai, turintys 141 486 979 akcijų balsus, tai sudarė 89,45 procentų visų Bendrovės akcijų balsų.

Iki Susirinkimo buvo pateikti 34 (trisdešimt keturi) tinkamai užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai.
Susirinkimo kvorumas yra.

Susirinkimo priimti sprendimai:

 1. Akcijų suteikimo taisyklių pakeitimas:

  1.1.Pakeisti AB „Linas Agro Group“ akcijų suteikimo taisykles ir patvirtinti jų naująją redakciją (pridedama);
  1.2.Pavesti Bendrovės vadovui užtikrinti šių Akcijų suteikimo taisyklių tinkamą įgyvendinimą.

  Balsavimo rezultatai:

  UŽ – 141 315 651 balsas (iš jų balsavo iš anksto – 141 312 451 balsas).
  PRIEŠ – 171 328 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 171 328 balsai).

Attachments

Akcijų suteikimo taisyklės