AB „Linas Agro Group“ valdyba patvirtino Bendrovės Dividendų politiką

Naujienos
Investuotojams

2023.06.15

AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė) valdyba 2023 m. birželio 15 d. patvirtino Bendrovės Dividendų politiką.

AB „Linas Agro Group“ valdo 70 žemės ūkio verslo ir maisto įmonių grupę, toliau tekste vadinamą Grupe. Pagal patvirtintą Dividendų politiką dividendams kasmet siūloma skirti ne mažiau nei 20 proc. nuo konsoliduotojo Grupės praėjusių metų grynojo pelno.

„Patvirtinta Dividendų politika turėtų prisidėti prie Bendrovės vertės didinimo: ji sudarys sąlygas Grupei toliau augti ir kartu turėtų patenkinti akcininkų lūkesčius kasmet gauti grąžą“, – sako AB „Linas Agro Group“ finansų direktorius Mažvydas Šileika.

Pasak M. Šileikos, turėdama tokį veiklų portfelį, kaip dabar, Bendrovė kasmet sieks generuoti 70–90 mln. dydžio konsoliduotą pelną prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) ir pasiekti 12 % grąžą nuo įmonės naudojamo kapitalo.

„Svarbūs ir kiti tikslai. Išaugus palūkanoms, itin reikšmingais tampa skolos lygio rodikliai – pavyzdžiui, grynosios finansinės skolos, papildomai koreguotos greitai parduodamomis atsargomis (angl. RMI – Readily marketable inventories), ir EBITDA santykis – Grupė ir toliau sieks, kad pastarasis išliktų ne didesnis nei 4.

Šiuos tikslus išsikėlėme ateinantiems ketveriems metams, per kuriuos turime ambiciją lyderiauti žemdirbių aptarnavimo versle, efektyviai vystyti  prekybą žaliavomis, toliau aktyviai plėsti maisto verslų portfelį. Visi šie tikslai yra pasiekiami ir duoda gerą pagrindą įmonės vertės kūrimui. Todėl aiškiai komunikuojame investuotojams, kokios dividendų grąžos galima tikėtis,“ – sako. M. Šileika.

AB „Linas Agro Group“ dividendų politikos dokumentas pridedamas.

AB Akola group devyni mėnesiai: pardavimus įtakojo žemos žaliavų kainos

Internetinis seminaras investuotojams

2023–2024 finansinių metų 6 mėnesių rezultatų pristatymas

AB Akola group  šeši mėnesiai: grūdų prekyba traukėsi, maisto gamyba augo pelningai

2022–2023 finansinių metų metinė informacija

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2023 m. spalio 27 d., sprendimai

AB „Linas Agro Group“ valdyba patvirtino Bendrovės Dividendų politiką

AB „Linas Agro Group“ parduoda pavaldžiąsias įmones Rusijoje ir Baltarusijoje