AB „Linas Agro Group“ parduoda pavaldžiąsias įmones Rusijoje ir Baltarusijoje

Naujienos
Investuotojams

2022.08.26

AB „Linas Agro Group“ parduoda prieš 13 mėnesių kaip „KG Group“ dalį įsigytas dvi Rusijoje veikiančias įmones – OOO „VitOMEK“ (Maskvoje) ir OOO „VitOMEK“ (Tverės srityje) – bei Baltarusijoje registruotą IOOO „Belfidagro“. Sutartys dėl šių įmonių pardavimo pasirašytos liepos 25 dieną. Pirkėjai yra Rusijos Federacijoje registruotos įmonės, tačiau šalių susitarimu jie neskelbiami. Pardavimo sandorius, kurių bendra suma siekia 7,5 mln. Eur, planuojama užbaigti  iki kalendorinių metų pabaigos.

Parduodamos įmonės užsiima premiksų gamyba ir didmenine jų prekyba, taip pat didmenine prekyba pašarais ir žaliavomis pašarų gamybai. Jose liepos pabaigoje dirbo 240 darbuotojų.

„Belfidagro“ pardavimo sandoriui reikalingas Baltarusijos konkurencijos priežiūros institucijos MART (Ministry of Antitrust Regulation and Trade) leidimas, todėl sutarties šalys pasirašė preliminarią akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, kurioje numatyta, kad pirkėjas turi gauti konkurencijos priežiūros institucijos leidimą įsigyti įmonę.

Prieš daugiau nei metus įsigydama „KG Group“, AB „Linas Agro Group“ tapo ir penkių įmonių Rusijoje bei Baltarusijoje savininke. Viena iš įsigytų įmonių, OOO „GeoMiks“, buvo išregistruota dar 2021 metais ir prijungta prie OOO „VitOMEK“. Likusias įmones nuspręsta ruošti pardavimui,  o potencialių pirkėjų paieška prasidėjo 2021 metų pabaigoje.

„Planavome parduoti  įmones Rusijoje ir Baltarusijoje  neskubėdami, deja, situacija iš esmės pasikeitė. Dėl Ukrainoje prasidėjusio karo nutrūko ir  derybos su jau surastais įmonių pirkėjais. Pirkėjų paieškos procesas buvo pradėtas iš naujo, vėliau vyko intensyvios derybos net su keliais pirkėjais. Neturėjome vilčių, kad parduosime bendroves tokiomis sąlygomis, kokių tikėjomės dar 2022 metų pradžioje. Derybos ir pardavimo detalių derinimas užtruko, todėl džiaugiamės, kad pagaliau užbaigiame šį sudėtingą etapą,“ –  sakė AB „Linas Agro Group“ valdybos pirmininkas Darius Zubas.

Prasidėjus karui Ukrainoje, AB „Linas Agro Group“ valdomos įmonės atsisakė partnerysčių su Rusijos ir Baltarusijos verslu, ieškojo alternatyvių tiekėjų, prekių bei naujų logistikos maršrutų. Nebendradarbiavo jos ir su parduodamomis įmonėmis.

„Nespėjome net gerai susipažinti su pernai liepą įsigytomis įmonėmis, nes dėl prasidėjusio karo vasario pabaigoje nutraukėme su jomis ryšius. Vienos įmonės Baltarusijoje, OOO „KLM“, kartu su kitomis parduoti nepavyko, neradome ją pirkti norinčio pirkėjo, tad toliau tęsiame pirkėjų paiešką,“ – komentavo situaciją D. Zubas.

OOO „KLM“ veikla  skiriasi nuo kitų parduodamų įmonių – tai didmeninės prekybos įmonė, parduodanti prekes augalininkystei, veterinarines prekes, premiksus ir sėklas. Šią įmonę „Linas Agro Group“ įsigyta akcinė bendrovė „Kauno grūdai“ valdo kartu su fiziniu asmeniu Baltarusijoje. „Kauno grūdai“ turi 70 proc. jos akcijų. Įmonėje liepos pabaigoje dirbo 62 darbuotojai.

Kokią įtaką įmonių pardavimas turės „Linas Agro Group“ finansiniams rezultatams ateityje, įmonė planuoja atskleisti 2022–2023 finansinių metų pirmojo ketvirčio ataskaitose.

AB Akola group devyni mėnesiai: pardavimus įtakojo žemos žaliavų kainos

Internetinis seminaras investuotojams

2023–2024 finansinių metų 6 mėnesių rezultatų pristatymas

AB Akola group  šeši mėnesiai: grūdų prekyba traukėsi, maisto gamyba augo pelningai

2022–2023 finansinių metų metinė informacija

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2023 m. spalio 27 d., sprendimai

AB „Linas Agro Group“ valdyba patvirtino Bendrovės Dividendų politiką

AB „Linas Agro Group“ parduoda pavaldžiąsias įmones Rusijoje ir Baltarusijoje