2023–2024 finansinių metų 6 mėnesių rezultatų pristatymas

Naujienos
Investuotojams

2024 m. vasario 22 d. vyko AB Akola group internetinis seminaras, kuriame  įmonės finansų direktorius Mažvydas Šileika pristatė 2023–2024 finansinių metų 6 mėnesių rezultatus.

2024.02.22

Nuoroda į internetiniame seminare rodytą prezentaciją (anglų kalba).

Seminaro vaizdo įrašas:

AB Akola group devyni mėnesiai: pardavimus įtakojo žemos žaliavų kainos

Internetinis seminaras investuotojams

2023–2024 finansinių metų 6 mėnesių rezultatų pristatymas

AB Akola group  šeši mėnesiai: grūdų prekyba traukėsi, maisto gamyba augo pelningai

2022–2023 finansinių metų metinė informacija

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2023 m. spalio 27 d., sprendimai

AB „Linas Agro Group“ valdyba patvirtino Bendrovės Dividendų politiką

AB „Linas Agro Group“ parduoda pavaldžiąsias įmones Rusijoje ir Baltarusijoje